بررسی محک ایمان در بحران اقتصادی/ چگونه پرداخت خمس اموال انسان را پاک می‌کند؟

در سایت ست مال faran-co مطلب بررسی محک ایمان در بحران اقتصادی/ چگونه پرداخت خمس اموال انسان را پاک می‌کند؟ مشاهده می کنید
پرداخت‌کننده خمس هم از برکت مادی در زندگی بهره می‌برد و هم اجر اخروی دارد؛ او مالی را پرداخت می‌کند که از دارایی او نیست، بلکه دارایی انسان فقیری است که در دست او قرارگرفته و او مسئول دانسته شده تا آن را به صاحب حقیقی‌اش برساند.
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co