تلویزیون دولتی عربستان: فرزندان خاشقچی قاتل پدرشان را بخشیدند

در سایت ست مال faran-co مطلب تلویزیون دولتی عربستان: فرزندان خاشقچی قاتل پدرشان را بخشیدند مشاهده می کنید
تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از فرزندان جمال خاشقچی مدعی شد که آنها قاتل پدرشان را بخشیدند.
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co