آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد

در سایت ست مال faran-co مطلب آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد مشاهده می کنید
وزیر خارجه سابق سودان در دوره ریاست جمهوری «عمر البشیر» بازداشت شد.
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co