فخری به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شد

در سایت ست مال faran-co مطلب فخری به بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شد مشاهده می کنید
وزیر ورزش و جوانان مقدمات انتقال سرمربی تیم ملی شمشیربازی به بیمارستان مسیح دانشوری را مهیا کرد.
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co