واکنش نادران به طرح عرضه اوراق سلف نفتی؛ فاجعه است

در سایت ست مال faran-co مطلب واکنش نادران به طرح عرضه اوراق سلف نفتی؛ فاجعه است مشاهده می کنید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به طرح احتمالی در خصوص عرضه سلف نفتی گفت: فروش آتی نفت و بدهکارکردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی،سیاسی واجتماعی خواهد داشت.
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co