گیاهان، دوست و دشمن خود را می‌شناسند!

در سایت ست مال faran-co مطلب گیاهان، دوست و دشمن خود را می‌شناسند! مشاهده می کنید

پژوهشگران دانمارکی در بررسی جدید خود دریافتند که گیاهان، این توانایی را دارند که دوست و دشمن خود را تشخیص دهند!
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co