واکنش رییس کانون وکلا به ایجاد اداره نظارت بر وکلا

در سایت ست مال faran-co مطلب واکنش رییس کانون وکلا به ایجاد اداره نظارت بر وکلا مشاهده می کنید
• الزامات دادرسی منصفانه، نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری قانونی و نه خود بنیاد و فراقانونی است.
• پایبندی به اصل حاکمیت قانون متضمن تقید به اصل استقلال نهاد وکالت است.
• نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی، صرفا از مجرای کانون وکلای مستقل مدنی و دادگاه‌های انتظامی محقق می‌شود.
• ضمن استقبال از هر رویکرد نظارت مدار فساد ستیز، نسبت به هر تاسیس استقلال پرهیز قانون گریز هشدار می‌دهم.
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co