مدرسه «قصه‌های مجید» هم به تاریخ پیوست!

در سایت ست مال faran-co مطلب مدرسه «قصه‌های مجید» هم به تاریخ پیوست! مشاهده می کنید
عکس‌ها هم همین را می‌گویند؛ «حالا از مدرسه «حلبیان» اصفهان (همان مدرسه قصه‌های مجید) جز دیوارهای تخریب‌شده، سقف‌های فروریخته، کلاس‌های خاک‌خورده، پنجره‌های شکسته و خاطرات تلنبارشده و غم فروخورده‌ ما چیزی باقی نمانده است.»
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co