ناآرامی در برخی از شهرهای تونس/ استقرار نیروهای امنیتی مقابل مراکز حساس دولتی

در سایت ست مال faran-co مطلب ناآرامی در برخی از شهرهای تونس/ استقرار نیروهای امنیتی مقابل مراکز حساس دولتی مشاهده می کنید
در پی اعتراضات و ناآرامی در برخی از شهرهای تونس، نیروهای امنیتی این کشور در مناطق حساس و مراکز مهم این کشور مستقر شدند.
ممنون بابت بازدید از ست مال faran-co